moraljan i wspólnicy

kancelaria adwokatów i doradców podatkowych

Prawo podatkowe

Zapytaj o szczegóły oferty:

Imię i nazwisko (wymagane):

Adres e-mail (wymagane):

Telefon:

Teść:

Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa podatkowego, planowania podatkowego, oraz reprezentacji klienta przed organami podatkowymi na każdym etapie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, reprezentacji przed sądami administracyjnymi I-instancji oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Do zakresu oferowanych usług należy sporządzanie opinii prawnych, wniosków o interpretację indywidualną z zakresu prawa podatkowego. Nasz zespół świadczy usługi doradztwa w zakresie ograniczania obciążeń podatkowych, związanych z działalnością przedsiębiorstw.

Kancelaria zajmuje się w szczególności:

  • reprezentacją klienta w postępowaniach podatkowych i sądowoadministracyjnych, w przypadku kontroli podatkowej, kontroli skarbowej oraz postępowań podatkowych, a także w przypadku postępowań sądowoadministracyjnych – przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • reprezentacją klientów przed organami celnymi I- i II instancji oraz w postępowaniu sądowoadministracyjnym w zakresie należności celnych;
  • doradztwem w zakresie optymalizacji podatkowej;
  • planowaniem inwestycji ukierunkowanym na ograniczenie obciążeń podatkowych;
  • optymalizacją dochodu ze sprzedaży nieruchomości, udziałów i akcji w spółkach;
  • doradztwem w zakresie łączenia, podziałów, przekształcania podmiotów gospodarczych, w tym zmiany form prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne;
  • doradztwem w zakresie opodatkowania zakładów, oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorców w Polsce;
  • pomocą w rozwiązywaniu zagadnień związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • analizą podatkową umów oraz przygotowywaniem umów uwzględniających korzystne rozwiązania podatkowe;